Zápis žáků do l. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018

Dne 19. dubna 2017 od 10:00 – 12:30 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

Zápis se bude konat v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, 1. patro.

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (autismus), případně kombinací postižení.

Prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti, případně další dokumenty vztahující se k specifikám dítěte.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Zbůch
Mgr. Milena Peteříková