Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Dne 3. a 4. května 2017 od 12.30 – 14.30 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat na pracovišti v Plzni, Macháčkova 45.

Prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti, doporučení ze speciálně pedagogické poradny či pedagogicko-psychologické poradny.

Žádost o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout do konce dubna 2017 denně od 8.00 – 10.00 a od 12.30 – 15.00 hodin v mateřské škole.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch
Mgr. Milena Peteříková