Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2017-2018

Nabízíme dva obory, výuka i praxe probíhá na pracovišti v Plzni - Skvrňanech.

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá. Předpokládaný počet přijatých žáků: 6
41-52-E/02  Zahradnická výroba. Předpokládaný počet přijatých žáků: 4

Přihlášky doručte nejpozději do 1. 3. 2016 na adresu ředitelství školy ve Zbůchu: Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349, PSČ 330 22

Uchazeč je z důvodu ochrany osobních údajů evidován pod registračním číslem. Přijímací řízení probíhá  společně pro oba nabízené obory vzdělání ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2017. Nekonají se přijímací zkoušky, ředitelka školy v termínu přijímacího řízení zpracovává přihlášky a vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.  Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity.

O kladném výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni do 25. 4. 2017 na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy a později písemně nebo telefonicky obdrží další informace. Pokud žák/žákyně není  přijat/a ke studiu, obdrží zákonní zástupci písemné rozhodnutí poštou.

Žádáme uchazeče, aby do přihlášky pečlivě vyplnili adresu, telefonní číslo, a pokud používáte e-mail, tak i mailový kontakt.

Nabízíme možnost osobní návštěvy a konzultace před podáním přihlášky – zavolejte a domluvte si prohlídku školy.

Kontakty :  www.skolyzbuch.cz
Tel: 377 931 648; 725 548 210;  vedoucí učitelka střední školy PaedDr. Marvánková: 723 409 502
Mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kritéria přijetí:

Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. 3. 2017

Jedná se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uchazeč doloží nejpozději v den nástupu doklady o přiznaném stupni podpůrných opatření z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC.

Na přihlášce musí být potvrzení lékaře. Na praktickou školu přijímáme i žáky s těžkým postižením a na vozíku. Uchazeč o studium  oboru Zahradnická výroba musí být schopen manuální práce na zahradě a v dílně, při které se převážně stojí.

Žák/ žákyně bude mít k 30. 6. 2017 splněnou povinnou školní docházku (9 let).

Žák, který je přijat ke studiu, musí do 10 pracovních dnů doručit naší škole zápisový lístek. Zápisové lístky vám vydá vaše základní škola.

Uchazeč předloží vysvědčení za poslední 2 roky povinné školní docházky (vysvědčení z června 2017 předloží žák při nástupu do školy 4. 9. 2017).

Povinnost předložit závěrečné vysvědčení z předchozí školy platí i pro uchazeče, kteří nenastupují hned po ukončení základního vzdělávání. Tito žáci získají zápisový lístek na krajském úřadě.

Podrobné informace o přijímacím řízení na stránkách ministerstva školství:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni