Termín opravné zkoušky XII 2016

Podle "Vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a v konzervatořích absolutoriem" stanovila ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch termín opravné zkoušky v oboru:

41-52-E/02 Zahradnická výroba, na úterý 20. prosince 2016.

Uchazeč oznámí svůj úmysl konat zkoušku ředitelce školy písemně, nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky, tj. do 20. 11.2016

Datum uveřejnění  oznámení o konání zkoušky:  19.9.2016.

Informace na vývěsce před budovou školy v Macháčkově 47, Plzeň a na www.skolyzbuch.cz