Mateřská škola

Mateřská škola je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s autismem, mentálním postižením, více vadami i poruchami komunikace. Kapacita mateřské školy je dvacet dětí, vyučování zajišťují zkušené speciální pedagožky s pedagogickou asistencí. Děti jsou přijímány na základě doporučení našeho SPC nebo jiného školského poradenského zařízení, a to v rozmezí od tří do šesti let věku.

Hlavní metodou vzdělávání je strukturované učení, tzn. strukturalizace, individualizace a vizualizace úkolů, postupů a nácviků, které dětem napomáhají porozumět tomu, co se od nich požaduje. Děti pracují dle svých individuálních schopností a možností na základě vypracovaného individuálně vzdělávacího plánu.

{phocagallery view=category|categoryid=13|imageid=148|float=right}Vzhledem k tomu, že každé dítě má specifické stravovací požadavky, nosí si denně své svačinky i obědy, které je zde možno ohřát.

Provoz mateřské školy je od 7.00 – 15.00 hod. Školné se zde nehradí, pokud jde o dítě se speciálně vzdělávacími potřebami.

Zásadou je úzká spolupráce s rodiči děti tak, aby zařazení dětí, jejich režim a potřeby byly co nejvíce prospěšné jejich individuálnímu rozvoji.

Běžný den v mateřské škole:

7.00 – 8.30 ranní filtr, individuální hry a činnosti dětí
8.30 – 9.00 ranní cvičení
9.00 – 9.20 přesnídávka
9.20 – 10.00 dopolední řízená výchovná činnost – skupinová, individuální
10.00 –11.45 pobyt venku
11.45 –12.30 oběd
12.30 –13.45 odpolední odpočinek
13.45 –14.15 svačina
14.15 –15.00 individuální hry a činnosti dětí, vyzvedávání dětí

Školní vzdělávací program „MATEŘSKÁ ŠKOLA" pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV. Cílem je připravit děti k dalšímu zvládání a plnění školních požadavků na vyšších stupních školních zařízení. Dítě po ukončení naší mateřské školy může plnit povinnou školní docházku v jiné škole, ale v případě doporučení poradenského zařízení i na naší škole, ve stejné budově a to v základní škole praktické nebo základní škole speciální, které jsou zaměřeny na práci s dětmi s poruchami autistického spektra.

Vážný zájemce o problematiku dětí se speciálně vzdělávacími potřebami předškolního věku je po domluvě na telefonních číslech 377 931 648 nebo 777354733 srdečně zván na prohlídku našich zařízení.

 

4. září 2012 otevření MŠ

Prohlédněte si fotografie z otevírání...

Objevilo se v tisku a na internetu: