Místo a způsob kde lze podat žádost či stížnost, předložit podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Místem, kde lze lze podat žádost či stížnost, předložit podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je ředitelství Základních škol a Odborných škol, Zbůch na adrese: V Sídlišti 349, Zbůch . Žádost, stížnost, podnět či požádání lze podat pouze písemně a za podanou se považuje dnem, kdy ji subjekt obdržel.