Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí

Místem, kde lze podat odvolání je ředitelství Základních škol a Odborných škol, Zbůch, na adrese:
V Sídlišti 349, Zbůch. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.